Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Kampania informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”

Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”

Przejdź do - Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”

Szanowni Państwo,

Łódzka Fundacja Psychoterapii prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”. Jej głównym celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

1 grudnia 2016


Czytaj więcej o: Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach informuje, że od 10.10.2016 roku wydaje osobom uprawnionym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2016   z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 17A.

13 października 2016


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego ,, Potrzebuję Rodziców od Zaraz"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w ramach Akcji Wojewody Świętokrzyskiego ,, Potrzebuję Rodziców od Zaraz", mając na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, organizuje dyżur informacyjno-konsultacyjny. Dyżur będzie pełniony przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych, od poniedziałku do piątku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, Piętro V, pokój 511 w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30.

12 października 2016


Czytaj więcej o: Akcja Wojewody Świętokrzyskiego ,, Potrzebuję Rodziców od Zaraz"